Ring Magazin

Csütörtök, 2018. December 13.
Szöveg mérete
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap Kultúra KULTÚRA Az Úr adjon nektek békét! - karácsonyi üzenet

Az Úr adjon nektek békét! - karácsonyi üzenet

E-mail Nyomtatás PDF

Karácsony kegyelmi idején szögezzük hitünk tekintetét a gyermekre, aki értünk született, nekünk adatott, Szűz Mária példáját követve, aki szívébe zárta ezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk. Hordozzuk szívünkben mindannyian a szüntelenül várakozó Egyház imádságát: „Ó Bölcsesség, jöjj el, és mutasd meg nekünk az üdvösség útját!” Krisztus világossága ragyogja be mindnyájunk szívét, áldása legyen velünk mindenkor!

Karácsony szent éjszakáján Isten és ember közös történelme csúcspontjához érkezett. Isten Igéje, testté lett és közöttünk ütötte fel sátrát. Krisztusban megjelent nekünk Isten emberszeretete, az irgalom elébe sietett az irgalomra szorulóknak, a kegyelem pedig megnyílt a bűnösök előtt.

Ez az ünnep megmutatja számunkra Isten igazi „arcát”. Az ember gőgből fakadó kísértése, hogy bálványokat fabrikáljon magának Isten helyett. Gyöngeségünkben azonban segítségünkre siet az Úr. Az a misztérium, amelyet Karácsonykor szemlélhetünk, közelebb visz minket Isten igazi valójához. Előttünk semmi más, csak egy kisgyermek. Törékeny, mint egy kisgyermek. Az igazság felé vezet, ahogy egy kisgyermek. E gyermekben tárul elénk Isten igazsága, hitünk számára ő az örök dicsőség kisugárzása. Szemünk előtt az emberi gyermek embersége, hitünk pedig Isten fönségét szemléli. Nem látunk mást, mint a kisded gyöngeségét, a hitben viszont Isten erejét szemléljük. Ebben a gyermekben a szeretet összekapcsolta az időt az örökkévalósággal, Isten változhatatlan természetét az ember változékony természetével. Isten, a mi Istenünk, nem úgy lép elénk, mint minket letaglózó hatalmasság, vagy vetélytárs, akitől félnünk kellene, hanem mint kisgyermek, akit gondoznunk kell, és mint testvér, akit szeretnünk kell.

Karácsonykor azonban megmutatkozik az ember igazi arca is. Kezdettől fogva nagy kísértés az ember számára hogy „olyan legyen, mint az Isten”. Nem úgy, mint a Teremtő, aki a szeretet és az élet forrása, hanem mint Isten bálvány-mása, szeszélyes uralkodó, aki a halál forrása. A Karácsony misztériuma most egy új ember arcát, egy új teremtés képét állítja elénk. Betlehemben megtanuljuk Krisztus lelkületét: itt vége minden hiúságnak és eltűnik minden vetélkedés; itt a szegénységben újjászületik az alázat, az alázatban az öröm, az örömben a dicsőítés. Betér házunkba a szeretet vigasztalása és az őszinte együttérzés. Az isteni bölcsesség kimondhatatlan misztériuma ez! Eljött az Úr, hogy szolgáljon; az Üdvözítő gyermekké lett, hogy magához vonzzon minket, és így kiengesztelődhessünk saját kicsinységünkkel is. Az Isten Igéje emberré lett, hogy mi emberek Teremtőnk felé forduljunk és tiszteletet adjunk annak, aki minket életre hívott, hogy szabadok legyünk mi, akik előzőleg rabok voltunk, és elnyerjük Isten fiainak állapotát. A szent éjszakában a kegyelem által megtapasztaljuk: azt az emberséget, amely távol került Istentől az ember gőgje által, Krisztusban Isten magához ölelte az ember iránti szerelmében. Karácsony szent éjszakáján, amikor a kicsinnyé és szegénnyé lett Istent szemléljük, megtanuljuk, hogyan kell őt felismerni minden kicsiny és szegény emberben. A betlehemi gyermek iránti gyöngéd érzelmeinkből így lesz kenyér az éhezőknek, ruha a ruhátlanoknak, közelség a betegek számára, részvét a foglyok iránt, segítség a rászorulóknak.

E szent ünnepen szegezzük tekintetünket a gyermekre, aki értünk született, nekünk adatott és Szűz Mária példáját követve, aki szívében zárta ezeket a dolgokat, fedezzük föl a gyermekben Isten igazi arcát.

Krisztus világossága ragyogja be mindnyájunk szívét, áldása legyen velünk mindenkor!

Boldog Karácsonyt és szép újesztendőt!

Budapest, 2010. adventjében

a magyarországi ferences testvérek

 

Forrás: ferencesek.hu


(0 értékelés)
 

Migráció-szürreál

Rab Irén a göttingeni egyetem finnugor tanszékének lektoraként Németországban élte a magyarok megszokott, rendszeres külföldi életét az egyetem, a könyvtár, az uszoda és az általa alapított helyi „magyar klub” remekül szervezett kulturális rendezvényei között. Élte dolgos hétköznapjait és a kedves egyetemi város mindennapi életét, kerékpározott, kutyát sétáltatott, szívesen társalgott a szomszédokkal...
De egy napon hirtelen valami megváltozott, a szavak és mondatok a göttingeni polgárok szájában mintha szögletessé váltak volna ( a magyarral szemben ) és bár maradt a szokvány mosoly, mégis növekedett a távolság közte és a város lakói között. Valami nem stimmelt (es stimmt aber nicht!) a kedélyes egyetemi város és a kínjukban kerítést építő magyarok helyi képviselője, vagyis önmaga (Rab Irén) között...
Egy lebilincselő könyv, Európa változásairól, tényekkel és humorral, Rab Irén: Helyzet van című kötete

A RING arca

Hogyan indult, hova jutott el, s melyek a legfontosabb értékei?

Tisztelt Olvasóink! Kedves Barátaim!

A ringmagazin.hu értékelvű közéleti, gazdasági, kulturális portál fejlesztésén gondolkozva, fontosnak tartok egy rövid visszapillantást, annak a tisztázását, hogy honnan indultunk, hova jutottunk el és melyek azok az értékek, amelyeket a jövőben is meg kell őriznünk. Szükségesnek tartom ezt abból a megfontolásból is, hogy másoknak is lehetőséget adjak a véleményeik, javaslataik elmondására.

A teljes cikk itt olvasható! 

Megjelent A Mi Otthonunk decemberi száma

amio 20181206 

Bővebben az Otthon rovatban

Média a médiában

02.ecs.mediacimlap02.fz.mediaringor ring01.kg.media01.orkeny.media04.mzmedia

A sajtót, a nyilvánosságot és a valódi sajtót egyre inkább háttérbe szorító közösségi platformokat vettük nagyító alá összeállításunkban. Mi a hír, mi a vélemény és hol szentség, azaz a hitelesség. Hihetünk-e még a médiának? Kinek, minek, hogyan, miért, mikor? Az újságnak, a tévének, a világhálónak, a közösségi oldalaknak? Erre kerestük a választ. A fotókra kattintva tallózhatnak cikkeink között.

Hányan olvasnak bennünket?

Oldalainkat 301 vendég böngészi

bav logo kicsi banner